För få lektionstimmar på Scheeleskolan i Köping

Med nuvarande timplan går eleverna på Scheeleskolan i Köping miste om totalt åtta veckors undervisning under sin tid på högstadiet.
Skolan klarar därmed inte Skolverkets krav. Timplanen, som lades för två år sen, ligger nu 200 timmar under lagens krav på garanterad undervisningstid för elever på grundskolan, skriver Bärgslagsbladet. Orsaken är neddragningar på skolan och de har gjort att framförallt undervisningen i svenska blivit lidande. Nu ska timplanerna läggas om och eleverna får räkna med längre lektioner och kortare raster i fortsättningen.