Kalkylerna för bibliotket håller

Almedalsbiblioteket i Visby invigs nu på lördag den 22 september. Sammanlagt beräknas driften av det nya biblioteket kosta 24 miljoner kronor om året.
Därmed håller kalkylerna från 1998, konstaterar Anders Gripne som är så kallad controller på Gotlands kommun. Det är kommunen som är hyresvärd och byggherre, men biblioteket är till fär både Högskolan och kommuninnevånarna. För att lättare komma till biblioteket kommer det att gå buss en gång i timmen till Almedalen - och ytterligare 135 parkeringsplatser iordningställs på hamnområdet.