Överbeläggning drabbar kriminalvårdpersonal

Kriminalvårdsanstalten Rostorp i Malmö lider av överbeläggning, och nästan hälften av personalen är sjukskrivna. När det blir platsbrist på de slutna anstalterna flyttas fångar över till öppna anstalter som Rostorp.
Idag har fem av dom elva som skulle ha jobbat på Rostorp sjukskrivit sig. Orsaken är att anstalten har fått ta emot fler interner än vanligt. Flera av de som på senare tid placerats på Rostorp skulle egentligen sitta på slutna anstalter. Man har också fått ta emot yngre interner än tidigare, och man har inte tillräckligt med personal att ge dom det stöd dom behöver. - Det betyder att många har svårt att sova på nätterna och blir irriterade eftersom det finns personer som spelar musik och ser på tv, säger Gunnel Borgstrand som är kriminalvårdsdirektör. Brister i verksamheten På grund av lågkonjunktur och bristfälliga lokaler kan man inte heller ge internerna möjlighet att arbeta som de brukar och enligt Gunnel Borgstrand är det svårt att bedriva någon riktig kriminalvård på Rostorp. - En övervägande del av tiden går åt till att hålla någon typ av ordning på anstalten, säger hon.