Badmästeri och feministiskt självförsvar nya ämnen

I Skellefteå föreslås nya utbildningar med lite olika inriktning.
I en motion till kommunfullmäktige föreslår centerpartisten Christina Björk att Skellefteå startar en badmästarutbildning med riksintag. Enligt Svenska badmästareförbundets hemsida saknas adekvat bandmästarutbildning i Sverige. Och Skellefteå borde passa jättebra för det här med alla badhus som finns, tycker Björck. Ett nytt ämne för alla flickor i grundskolan och gymnasiet lanseras av vänsterpartisten Jalina El-Saaidy. Hon vill erbjuda flickorna kurser i feministiskt självförsvar. I ett sånt ingår både fysiska och psykiska aktiviteter men det handlar inte om att slåss, skriver El-Saaidy i sin motion till fullmäktige. Hon anser att det finns ett stort behov av att stärka unga kvinnor i deras vardag. Motionen har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott, som lämnat vidare till socialnämnden för vidare behandling. (2002-11-27 17:23)