Flextronics inför domstol ?

Tvisten vid Flextronics Visbyfabrik kan nu komma att avgöras inför domstol ! Det gäller NÄR de 475 varslade skall lämna sina jobb. Tidigast den 9 februari nästa år - anser Länsarbetsdirektörn.
Företagsledningen vid fabriken tycker däremot att man skall räkna efter det varsel som las i juni, men som de anställda inte fick kännedom om. Då måste de första gå redan före nyår. Länsarbetsdirektör Christer Granegård säger idag till GA att om Flextronics låter personalen gå före den 9 februari så bryter företaget mot lagen och saken kan i så fall komma att avgöras av domstol.