Fast läkarkontakt sällsynt i Västra Götaland

Västra Götaland ligger i botten av landets landsting när socialstyrelsen tillfrågat människor om de har en fast läkarkontakt. Bara 28 procent i regionen uppger att de har det.
Motsvarande siffra i Västmanland, som ligger i topp, är hela 80 procent. Sju av tio svenskar tycker att det är viktigt med en fast läkarkontakt - men bara fyra av tio har det, enligt en undersökningen som Socialstyrelsen presenterar under läkarstämman i Göteborg.