Styrsöbolaget kvar i skärgårdstrafiken

Styrsöbolaget får fortsätta att sköta båttrafiken i Göteborgs södra skärgård liksom Älvsnabben.
Ingen konkurrent la något anbud på trafiken och Styrsöbolaget får nu förnyat förtroende i sju år.