Anställningsstopp på försäkringsbolag

Länsförsäkringar Bergslagen inför anställningsstopp.
Förra året gick försäkringsbolaget med 154 miljoner kronor i förlust och även i år väntas bolaget gå med stort underskott. Detta har drabbat bolagets kunder genom kraftiga premiehöjningar det senaste året. Men nu ska alltså bolaget se över kostnaderna och förutom anställningsstopp nästa år startas också ett sparprogram. Länsförsäkringar Bergslagen har idag 235 anställda på fem orter i Västmanlands och Örebro län.