Hönsfarmaren får själv utreda stanken

Den man som har 20 000 värphöns på sin gård utanför Lidköping får nu själv utreda klagomålen om stank och buller. - Vi är inte själva på det klara med hur omfattande olägenheterna av lukten egentligen är, säger Ann-Christine Hagaeus, chef för miljö- och hälsoskyddskontoret i Lidköping.
Det är grannarna till hönsfarmen mellan Lidköping och Skara, som klagat på gödselstanken från gården. Ärendet ligger nu hos Miljödomstolen i Vänersborg, sedan hönsfarmaren överklagat Länsstyrelsens beslut att han måste minska antalet värphöns till hälften. I går behandlade politikerna i miljö- och hälsoskyddsnämnden ärendet. I sitt svar till Miljödomstolen vill politikerna nu, att hönsägaren själv utreder stanken, bullret och stoftutsläppen från sin egen gård. - Vi har varit ute ett antal gånger och känt svag lukt. Frågan är hur mycket man ska tåla om man bor på landet, säger Ann-Christine Hagaeus.