EKG-artikkeli ei ylitä uutiskynnystä

Ruotsinsuomalaisten ja meänkielisten valtiopäiväedustajien artikkelia EKG-ohjelman lakkauttamisesta ei huolita lehtien sivuille. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet ja iltapäivälehti Aftonbladet eivät halua julkaista EKG:tä ja suomen kielen asemaa Ruotsissa käsittelevää artikkelia. Sosiaalidemokraattien Paavo Vallius sanoo, että ensimmäistä kertaa yhteisen artikkelin allekirjoittaneille valtiopäiväedustajille lehtien kielteiset päätökset oli pettymys.
Sisuradion tiedustellessa syitä siihen, miksei yhdeksän valtiopäiväedustajan allekirjoittamaa artikkelia haluta julkaista, viittaa Dagens Nyheter uutisarvoon ja kilpailuun muun tarjonnan kanssa. Dagens Nyheterin debattisivun edustaja ei myöskään näe mitään kummallista siinä, että lehdessä on huomiotu ja ilmaistu huolta ruotsin kielen asemasta Suomessa, mutta artikkeli suomen kielen asemasta Ruotsissa ei ylitä uutiskynnystä. Svenska Dagbladetissa päätöksen tehnyt debattisivun vastaava ei toistuvista kysymyksistä huolimatta muista edes nähneensä kirjoitusta. Varmistuttuaan päätöksen tekijäksi hän kuitenkin muistaa, ettei artikkelia ole otettu mukaan, sillä lehti aikoo julkaista toisen suomen kieltä Ruotsissa käsittelevän artikkelin pian. Vasemmistopuolueen Elina Linnasta lehtien kielteisyys on osoitus siitä, että ymmärrys vähemmistöjä kohtaan on olematon. Nyt vähemmistöedustajat aikovat tarjota kirjoitustaan paikallislehtiin. Lisäksi sosiaalidemokraattien Paavo Wallius hakee apua Suomesta Helsingin Sanomiin lähettämällään artikkelilla, jossa hän kritisoi kovin sanoin sitä, että Ruotsissa vaietaan suomen kielen asemasta.