Landvetter flygplats behöver expandera

Ett första steg för att bygga ut Landvetter flygplats har tagits i dagarna i och med att Luftfartsverket och flygplatsen skickat ut sina planer till omkringliggande kommuner och myndigheter.
Det som nu börjar kallas en förstudie ska resultera i en omfattande utbyggnad av flygplatsen. Inom en tioårsperiod räknar Luftfartsverket att antalet passagerare ska ha ökat från dagens fyra miljoner till sex miljoner. För att klara det måste framför allt en ny landnings- och startbana byggas till.