Inget beslut om musikskolan i Enköping

Kommunfullmäktige i Enköping beslutade under torsdagens fullmäktigesammanträde att återremittera budgeten.
Det innebär att det formella beslutet vad gäller musik- och dansskolans hotade nedskärningar flyttas fram till den 19 december. Det var en majoritet av de närvarande fullmäktigeledamöterna som opponerade sig mot förslaget.