Sverige EMU-omröstar i september

Partiledarna har enats om att folkomröstningen om svenskt medlemskap i den europeiska valutaunionen EMU ska äga rum den 14 september 2003.
Partiledarna ska träffas igen den 17 december för att komma överens om hur kampanjpengarna ska fördelas och hur texten på röstsedlarna ska formuleras.