Större barngrupper bordläggs

Ett beslut att utöka barngrupperna på daghemmen i Kungsbacka har skjutits på framtiden.
Under veckan har skolchefen förhandlat med de fackliga organisationerna om hur man ska lösa krisen för barnomsorgen utan att komma fram till en överenskommelse. -Därför har vi beslutat att bordlägga frågan till den 11 december säger Kenneth Nilsson, ordförande i förskole- och grundskolenämnden till P4 radio Halland Bland det som kommer att göras är att skicka brev till föräldrar med barn på dagis med en vädjan om att inte utnyttja sina platser mer än nödvändigt