Oskyldigt dömd kräver rekordskadestånd

Den tidigare livstidsdömde men nu friade Joy Rahman kräver över 26 miljoner kronor i skadestånd för att han suttit oskyldigt dömd för mord under åtta år. Skadeståndsanspråket är det hittills största i Sverige i ett liknande fall. Skadeståndsbegäran överlämnades till justitiekanslern JK i morse av Joy Rahmans advokater.
Hanna Wiksten, en av advokaterna, menar att JK bör bortse från den praxis med vanligen ganska blygsamma skadestånd som tillämpas i Sverige. 25 miljoner för lidande Skadeståndskravet består av två delar. Den ena delen för förlorad arbetsinkomst på drygt 1,2 miljoner kronor, den andra delen ett krav på 25 miljoner kronor, ersättning för det lidande som Rahman anser sig fått utstå under sina åtta år i fängelse. Normalersättningen för en oskyldigt dömd är 1 000 per dag. Joy Rahman kräver nu över 8 000 kronor per dag. – Joy Rahman har erfarit en livstidsdom, och det är mycket ovisst hur länge man ska sitta om man får en livstidsdom i Sverige. En livstidsdom ska vara hård, och lång och oviss. Och det medför, menar jag, ett extremt stort lidande. Största skadeståndskravet hittills Skadeståndskravet är det största som någonsin kommit in till Justitiekanslern, JK, för någon som suttit oskyldigt frihetsberövad. Fallet är unikt, säger JK Göran Lambertz. – Det är väldigt långt frihetsberövande, det längsta som vi har haft att göra med. Lidandet är förhållandevis stort, tror jag. Det har ju varit ett mycket allvarligt brott och mycket uppmärksammat. Alla faktorerna spelar ju in här. Är det skäligt att han ska få över 26 miljoner? – Nej, det tror jag inte. Det blir lägre än så. Det hittills högsta skadestånd som JK dömt ut var på 6 miljoner kronor till en man som oskyldigt dömdes för sexuella övergrepp på sin dotter. Det kommer förmodligen dröja minst ett halvår innan Justitiekanslern tagit ställning till skadeståndskravet.
Catarina Malmsberg