Oförändrade hyror i Motala

Hyran kommer att förbli oförändrad för hyresgäster i Motala. Det kommunala bostadsbolaget Platen har nämligen beslutat att inte att höja hyrorna för nästa år.
Många hyresvärdar i Östergötland både vill och har höjt hyrorna för 2003 med mellan 2 och 4%. Detta, enligt dem själva, på grund av ökade utgifter för till exempel sopor, el, värme och vatten. Men Bostadsstiftelsen Platen i Motala väljer att ha oförändrade hyror - och det för sjunde året i rad.