Slopning av arvsskatt föreslås

Den statliga så kallade skattebasutredningen föreslår en rad ändringar i skattesystemet. Bland annat att arvs- och gåvoskatten ska slopas. Dessutom att skatten ska bli lägre på förmögenheter.
LOs tidigare chefekonom PO Edin har lett utredningen, och han är även personligen övertygad om att det bör bli lägre skatt på arv, gåvor och förmögenheter. – Min personliga övertygelse är att man ska inte ha en egen skatt. Den är krånglig rent lagstiftningsmässigt, mycket orättvis och manipulativ, och som plockar in två miljarder, säger utredaren och tidigare LO-ekonomen PO Edin. – Arvs- och gåvoskatten, den tycker jag att man ska ta bort. Nuvarande konstruktion av förmögenhetsskatten är orimlig och orättvis och ekonomiskt mycket irrationell. Hur har du kommit fram till den uppfattningen? – Jag tror att var och en som studerar de här två skatterna, och ser hur oerhört krångliga de är, och framför allt hur manipulativa de är, kommer fram till det. – Den som kan lite om ekonomi vet att även om man har 50 miljoner kronor i förmögenhet, så är det ingen svårighet att se till att det inte blir någon förmögenhetsskatt på dem. Andra förslag är ersättningstaken i a-kassan, i sjuk- och föräldraförsäkringen ska höjas för månadsinkomster upp till eventuellt 35 000 - 40 000 kronor. Dock under förutsättning att höginkomsttagare på andra sätt måste betala sina egna skattesänknikngar. Då kan det handla om att minska avdragsmöjligheterna för till exempel pensionsförsäkringar. – Jag ser till exempel inget starkt skäl till varför vi ska ha olika beskattningar av banksparande och pensionsparande. – Jag tror att de enda som i slutändan vinner på det, det är försäkringsbolagen. För det finns inget så dyrt sparande för hushållen som försäkringssparande, säger utredaren och tidigare LO-ekonomen PO Edin.
Christer Hillbom