Dömd för sexuellt ofredande överklagar till HD

Den lärarvikarie som dömts för att ha ofredat flera elever vid en skola i Norrköping, överklagar nu sin dom till Högsta domstolen.
Tingsrätten dömde mannen till ett halvårs fängelse, hovrätten skärpte straffet till åtta månaders fängelse. Men lärarvikarien vill att HD friar honom helt. Det är nu upp till Högsta domstolen att avgöra om fallet ska tas upp.