Nej till flyktingpråm i Helsingborg

Helsingborgs kommun säger nej till frågan från Migrationsverket om kommunen kan tänka sig att ha en pråm i hamnen där flyktingar får bo.
Migrationsverket har frågat ett flertal hamnkommuner om bostadspråmar, för att på det sättet kunna lösa bostadsbristen för nyanlända flyktingar. Helsingborg har tidigare haft en liknande flytande flyktingförläggning i hamnen, men säger nu nej till att ha det en gång till. Skälet är framförallt att bostadsförhållanden blir för dåliga, anser kommunen.