Pajala kommun återinför socialnämnden

Under två års tid har ett utskott direkt underställt kommunstyrelsen skött nämndens uppgifter. Anledningen till att utskottet infördes var att socialnämnden inte höll budgeten och var infekterat av interna strider.
Men försöket med ett utskott direkt underställt kommunstyrelsen har inte gått särskilt bra. Nyligen överskreds budgeten med 3 miljoner kronor. - Det är bra kontroll, om man vet vad underskottet beror på, säger Bengt Niska, ordförande för sociala utskottet. Enligt Bengt Niska har en rad åtgärder vidtagits för att få kontroll på pengarna. Bland annat har beslutsprocessen flyttats ner till de enheter som berörs. På det sättet får kommunen fler ögon som ser vad som händer. - Socialnämnden har utomordentligt goda möjligheter att ha budgeten i balans under 2003, säger Bengt Niska.