Goda tider för Munkedal

Munkedals kommun fortsätter att stärka sin ekonomi. Den senaste rapporten från ekonomiavdelningen, som sträcker sig till och med oktober, pekar på ett överskott på 7,5 miljoner kronor. Det är mer än dubbelt så mycket som i den förra prognosen i slutet av augusti. Och i sin budget hade Munkedal räknat med i stort sett plus minus noll i år. Pengar över i nämndernas budget och mer skatteintäkter än beräknat är förklaringen till det stora överskottet I Munkedals kommun.