Demonstration för SON

Norrköpings kommun planerar minska bidraget till Norrköpings symfoniorkester med 5 miljoner kronor. Om förslaget blir verklighet kommer 12 av orkesterns 80 musiker att förlora jobbet - och med anledning av det hålls i eftermiddag en demonstration i Norrköping.
Kyrkomusikern Hans Zimmergren, en av initiativtagarna till demonstrationen, säger att Norrköpings symfoniorkester är mycket viktig för kommunen, efterson den på ett positivt sätt påverkar andra kommunala verksamheter. Norrköpings kommuns förslag för år 2003 är att bidra med 21,5 miljoner kronor till orkestern, vilket är 5 miljoner kronor mindre än idag. På måndag tas beslutet om hur mycket Norrköpings kommun ska ge i bidrag till symfoniorkestern.