Sparbanken lovar bättring

Finansinspektionen riktar kritik mot de två bankerna Nordea och Föreningssparbanken för att de inte informerar kunderna tillräkligt om villkoren för utlandsbetalningar. Detta trots att inspektionen påpekat problemet redan i början av året. Nu lovar Föreningssparbankens marknadschef för betalningstjänster, Kenneth Karlsson, bot och bättring.
– Det är klart att det är allvarligt att få kritik från Finansinspektionen. Det tar vi i allra högsta grad på allvar, säger Föreningssparbankens marknadschef för betalningstjänster, Kenneth Karlsson Men varför har ni inte sett till att det här fungerar. Det här är ju en lag som gällt sedan 1999? – Det hänger samman med att våra banksäljare har väldigt mycket att hålla reda på, och i och med att man har informerat kunderna muntligt så har man väl ansett att man fullgjort den informationsplikt som lagen förskriver. Enligt den här rapporten så står det att kunden inte fick någon information om vare sig klagomåls- eller reklamationshantering eller tidsåtgång och kostnad? – Självklart så kan vi konstatera att från fall till fall så har vissa av våra banksäljare missat att överlämna den här skriftliga informationen, utan antingen givit den muntligen, eller missat det också. – Vi kommer ju att sätta alla klutar till för att se till så att man inte ska kunna missa att lämna över den skriftliga informationen, säger Föreningssparbankens marknadschef för betalningstjänster, Kenneth Karlsson.
Patrik Holmström