Naturstipendium till Föreningen Linköpings Ekopark

Linköpings kommuns miljö- och naturvårdsstipendium går i år till Föreningen Linköpings Ekopark.
Föreningen tilldelas stipendiet för deras satsningar på att göra natur- och kulturvärden på det före detta militära övningsområdet mer kända. Insatser som nämns i motiveringen är guidade viusningar och arrangemang som "Ekoparkens dag", som har gjort att kommuninvånare fått lära sig mer om området. Stipendiet är på 12 000 kronor.