Halverad hyreshöjning

Nu är hyrorna klara för hyresgästerna i kommunägda Sotenäsbyggen. Höjningen stannade vid 2,4 procent, vilket är hälften av vad Sotenäsbyggen hade krävt - 4,8 procent. De nya hyrorna gäller från årsskiftet. Sotenäsbyggen har relativt höga hyror enligt Hyresgästföreningen och att föreningen lyckats med att få höjningen ner till 2,4 procent ser ombudsman Alf Mölleryd som en framgång. Vissa hyresgäster har klagat på skötsel och underhåll hos Sotenäsbyggen och detta ska tas upp på ett möte under nästa år.