Stängning hotar Tärnabadet i Sala

Sala kommuns enda tempererade utomhusbad, Tärnabadet, är hotat.
Detta efter budgetförhandlingarna i kommunfullmäktige igår, där fullmäktige sade nej till kultur- och fritidsnämndens begäran om investeringspengar. Kommunen vill i fortsättningen inte driva badet i egen regi och har fått en ansökan från en intresseförening i Ransta och Kumla att ta över. Men föreningen kräver att badet först rustas till en kostnad av cirka 700 000 kronor. Pengar som förvaltningen alltså inte fick när nästa års budget togs igår.