Politikerarvoden beslutas nästa vecka

På tisdag i nästa vecka väntas regionstyrelsen besluta om de nya arvodena för politikerna i Region Skånes styrelse. Den nye ordföranden Uno Aldegren föreslås få 50.700 kronor i månaden, en dryg tusenlapp mer än hans företrädare Carl Sonesson hade.
Det nya arvodessystem som föreslås ska inte följa konsumentprisindex. Istället ska arvodena höjas i samma takt som lönerna för de anställda ökar. De övriga regionråden föreslås få 44.850 kronor i månaden, liksom ordföranden för distriktsnämnderna i sydvästra och mellersta Skåne. Men ordförandena i nordvästra, nordöstra och sydöstra Skåne föreslås få hälften eller mindre av den summan.