Härnösands stift kritiseras av naturvänner

Naturskyddsföreningen kritiserar Härnösands stift för att inte ta tillräcklig miljöhänsyn i sin skogsvård. I miljöklassningssystemet som stiftet använder går ekonomiska intressen före naturintressen. Det menar Mikael Karlsson som är ordförande i Svenska naturskyddsföreningen. Härnösands stift är ett av åtta stift som får kritik för att dom använder ett system som inte tar till vara naturskyddsintresserna tillräckligt. Att dom inte värnar mer om naturintresserna går stick i stäv med Kyrkans miljöprofil menar naturskyddsföreningen.