Vårdnadsbidrag stoppas i Sollentuna

Sollentuna kommun utanför Stockholm tvingas upphöra med kommunala vårdnadsbidrag till föräldrar som stannar hemma för att ta hand om sina barn. Det är innebörden av ett färskt beslut i den högsta juridiska instansen, Regeringsrätten.

– Det innebär att de tio familjer som vi har igång i det här enfamiljssystemet som vi kallar det, att vi måste avbryta utbetalningen av ersättningen till dem, säger Maria Stockhaus, moderat kommunalråd i Sollentuna och ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Samma beslut i kammarrätten
Sollentuna kommun har fått besked sedan tidigare av kammarrätten att det inte är tillåtet att ge ekonomiskt bidrag till föräldrar som stannar hemma för att ta hand om sina egna barn.

I Sollentunas fall handlar det alltså om tio familjer. De får cirka 4 000 kronor i månaden i bidrag, netto. Nacka kommun har fått samma besked från kammarrätten, om att deras vårdnadsbidrag inte är tillåtna.

Båda kommunerna har överklagat till Regeringsrätten, som nu beslutat att kammarrättens nej till Sollentunas kommunala vårdnadsbidrag ska gälla. Nacka avgörs för sig och är inte beslutat än.

Lagligt tills någon klagar
Kommunala beslut är lagliga om ingen klagar, säger lagman Marja Regner på kammarrätten i Stockholm till Ekot. Men i både Sollentuna och Nacka har det alltså framförts klagomål mot vårdnadsbidragen.

I Tyresö, en annan Stockholmskommun som också infört vårdnadsbidrag, har ingen klagat på det.

Men det moderata kommunalrådet Mats Fält, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, tycker ändå att det finns skäl till eftertanke.

– Det är inte alls givet att vi kommer att förändra någonting. Men det är relevant och viktigt för oss att när det kommer sådana här utslag som berör verksamheter som ligger väldigt nära det vi själva håller på med, att vi ändå prövar det nya läget och funderar en gång till, resonerar Mats Fält.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se