Planer på bankfusion spricker

SEB och Föreningssparbanken ger upp sina planer på en sammanslagning av bankerna. I ett gemensamt pressmeddelande förklarar bankerna att det är kraven från EU, som gör att fusionen inte blir av.
De båda styrelserna för bankerna har enhälligt fattat beslutet att avbryta fusionsprocessen. Bankerna har konstaterat att ett godkännande från EU-kommissionens sida kräver så långtgående eftergifter att värdet av sammanslagningen skulle gå förlorat.