Ny chef för psykiatrin

Ulf Larsson blir ny chef för psykiatrin på Gotland från och med den första januari nästa år. Han kommer att leda den nya organisationen som innebär att vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin slås samman till en enhet.
Ulf Larsson får ett förordnande som verksamhetschef på fyra år. Idag är han avdelningschef på medicin-rehabkliniken vid Visby lasarett.