Dyrare att betala via post

Det blir höjt pris för att betala räkningar vid postens dotterbolag Svensk Kassaservice efter nyår.
Avgiften för att betala med inbetalningskort höjs från 25 kronor till 35. Det nya priset gäller även inbetalningar som görs via lantbrevbärare. Syftet med prishöjningen är enligt Posten att täcka kostnaderna för verksamheten i Svensk Kassaservice.