Dödsolycka i Zinkgruvan

En dödsoycka inträffade i dag på morgonen på Zinkgruvan Mining AB i södra länet. Den omkomne mannen körde en fyrhjulig motorcykel och på 800 meters djup voltade han av okänd anledning.
Olycksplatsen är nu avstängd av polisen som ska genomföra en teknisk undersökning för att få klarhet i vad som orsakade olyckan. Även arbetsmiljöinspektionen finns på plats. Allt arbete i gruvan ligger nere tills vidare och personalen erbjuds stöd från företagshälsovård.