Narkotikadömd man släppt av hovrätten

Hovrätten i Malmö släppte på fredagen den 38-årige man som dömts till fem års fängelse för att han förvarat ett paket heroin åt en bekant. Beslutet tyder på att mannen antingen frikänns, eller får ett mildare straff av hovrätten.
Tingsrättens dom blev mycket uppmärksammad eftersom mannen blev dömd, trots att han själv anmälde till polisen att han hade heroinpaketet. Han dröjde dock i några dagar med att kontakta polisen och försökte under tiden förmå sin bekant att ta tillbaka narkotikan. Polisens analys visade att paketet innehöll 4,3 kilo rent heroin. Redan vid hantering av ett kilo heroin kan man dömas till maxstraffet för grovt narkotikabrott, tio år. Rätten tog dock hänsyn till att mannen själv anmält sig till polisen och dömde honom till fem års fängelse. Domen var inte enig. Två av nämndemännen ville döma honom till sju års fängelse. I hovrätten har åklagaren yrkat på att mannens straff ska skärpas till sju års fängelse, medan försvarsadvokaten krävt ett frikännande. Hovrättens beslut tyder antingen på att rätten kommer gå på försvarets linje, eller i vart fall mildra straffet.