Kemikalieutsläpp hos Ferruform

Cirka 3 000 liter xylen som är ett mycket brandfarligt lösningsmedel läckte vid lunchtid på fredagen ut på företaget Ferruform i Konga utanför Tingsryd.
Utsläppet skedde när ämnet skulle tankas över från en lastbil till en anläggning på företaget. Enligt Magnus Juntti som är ekonomichef på Ferruform var det ingen som övervakade tankningen, och rutinerna för tankningen ska nu ses över. Inget lösningsmedel läckte ut från företaget och ingen människa kom till skada.