Christer Ewe utesluts

KRISTIANSTAD. Moderaternas partistyrelse beslutade i dag att utesluta Kristianstadsmoderaten Christer Ewe ur partiet.
Beslutet var enhälligt.
Partistyrelsen gick därmed som väntat på samma linje som förbundsstyrelsen i norra och östra Skåne. - Skälet till uteslutningen är ju att Ewe i teve-programmet Uppdrag granskning uttryckte en människosyn som moderaterna inte har, säger partiledaren Bo Lundgren. Lundgren utgår nu ifrån att Ewe lämnar sina politiska uppdrag. - Han har ju skrivit på en kandidatförsäkran där det sägs att man ska lämna sina uppdrag om man inte längre har gruppens förtroende.