LIV:s ekonomi 200 miljoner bättre än budget!

Landstinget i Värmland beräknas nu nå ett överskott på 140 miljoner kronor detta år. Om prognosen håller året ut blir alltså resultatet nästan 200 miljoner kronor bättre än budgeterat.
-Saneringen av ekonomin har gått betydligt snabbare än beräknat. Detta tack vare att personalen har utfört ett fantastiskt och uthålligt arbete med såväl små som stora åtgärder för att minska kostnaderna, säger landstingsdirektör Ulf Öhman i en kommentar. Landstingsledningen påpekar att överskottet verkligen behövs för att tillsätta vakanta tjänster, investeringar, betala av lån och för att kunna betala ut framtida pensioner.