Yrkesfiskare vill ha sjöpolisen kvar

Sydkustfiskarna stämmer nu in i kritiken mot planerna på att lägga ner sjöpolisen i Blekinge.
I en skrivelse så pekar yrkesfiskarna bland annat på sjöpolisens betydelse för fiskeövervakningen i skärgården och för den lokala befolkningens trygghet på de glest bebodda öarna.