Kommuner måste agera mer anser antirasister

Kommuner med rasistiska och främlingsfientliga partier i fullmäktige måste agera kraftfullt för att motverka rasismen i kommunen. Det säger Anders Bergman, projektledare på opinionsrörelsen 5 i 12 som jobbar mot främlingsfientlighet.
Anders Bergman vill se mindre av politiska utspel och mer av konkreta handlingar från de politiska partierna. Han säger också att det viktiga kanske inte är att angripa de främlingsfientliga partiena utan att i första hand visa upp egna alternativ för att minska främlingsfientligheten.