Telekomkrisen drabbar pensionerna

Fackförbundet Seko kommenterar i dag, att falköpingsbon Sven-Olof Isacsson förlorade sin pensionsrätt när han blev uppsagd från ett Telia-bolag. - Villkoret är att man måste ha kvar sin anställning. Många har sagts upp på grund av telekomkrisen, och vi har inte kunnat skydda de här människorna fullt ut, säger ombudsman Nisse Norbrand på Seko Tele.
Sven-Olof Isacsson miste sitt jobb i ett dotterbolag till Telia innan han fyllt 60. Enligt det avtal som Seko förhandlat fram med Telias ledning efter bolagiseringarna så krävs att den anställde fyllt 60 för att få pensionsrätt. Det gäller även anställda i de bolag som sålts ut av Telia. - Men villkoret är att man måste ha kvar sin anställning för att få pensionsrätt, säger Nisse Norbrand. Telekombranschens kris har gjort att pengarna till avtalspensioner inte räcker till. - Nu måste Telia och ägaren Näringsdepartementet göra nåt för de här människorna, säger Norbrand.