Ewe utesluten ur moderaterna

En enhällig partistyrelse beslutade idag av utesluta Kristianstradsmoderaten Christer Ewe.
Moderaternas partistyrelse gick därmed som väntat på samma linje som förbundsstyrelsen i norra och östra Skåne. Christer Ewe uppmanas samtidigt att avsäga sig alla sina politiska uppdrag för moderaterna. Ewe sitter i kommunfullmäktige i Kristianstad och i regionfullmäktige. ''Christer Ewe har som ledande moderat företrädare i Kristianstad, med det särskilda ansvar det innebär, uttalat och agerat i och efter tv-programmet Uppdrag granskning på ett sådant sätt att han uppenbart skadat partiet genom sitt handlande'', lyder partistyrelsens motivering.