City Bowl vill ha garantier av Karlstad kommun

På söndag övertar City Bowl fastigheten Gjutaren i Karlstad. Där ska det nu byggas en bowlinghall och bar i lokaler som tidigare var ämnade för ett Ungdomens Hus.
Nu har City Bowl, via sitt ombud Björn Gillberg, krävt att kommunen gör ett tillägg i avtalet. City Bowl kräver att kommunen skriftligt förbinder sig att stå för alla saneringskostnader som kan tänkas uppstå i framtiden. Analyser som gjorts visar att bottenplattan är kraftigt förorenad av bly, koppar och zink.