Greenpeace ockuperar fartyg i Tallinn

20 miljöaktivister från Greenpeace stoppade idag det enkelskroviga fartyget Byzantio i Tallinns hamn. Aktivisterna har blockerat utfarten från hamnen med gummibåtar och har också kedjat fast sig i fartygets trossar.
Miljöorganisationen hävdar att fartyg av den här typen utgör en stor miljörisk, och att en olycka liknande den utanför Spaniens kust skulle innebära en ekologisk katastrof för Östersjön. Fartyget Byzantio skulle idag ha gått från Tallinn till Singapore.