Brämhult anmäler brister på Milstolpen

Nu agerar Brämhults kommundel i Borås efter den hårda kritiken från anhöriga mot äldreboendet Milstolpen. Kommundelen tänker själv anmäla bristerna både till Socialstyrelsen och till Länsstyrelsen för granskning.
Kommunen har skyldighet att anmäla allvarliga missförhållanden omedelbart enligt lagen. Sådana anmälningar är på väg från Brämhults kommundel, enligt den informationsansvarige Dag Forsström. Han säger att anmälningarna skulle ha blivit av även om inte massmedia uppmärksammat missförhållandena.