Tre nya naturreservat i Skåne

Länsstyrelsen har fattat beslut om tre nya naturreservat i Skåne. Två av dem, Rinkaby och Horna ängar samt Näsby fält, ligger i våtmarksområdet inom Kristianstads vattenrike. Det tredje, Dalby Västermark, finns i Lunds kommun.
Naturreservatet Dalby Västermark ligger mellan Lund och Dalby strax söder om väg 16. Det är cirka 24 hektar stort och utgörs helt av åkermark, med ett stort antal olika arter av åkerogräs. Åkermarken i reservatet är det enda kända området på kalk- och lerrik moränjord, där den naturligt förekommande uppsättningen av växtarter i denna miljö alltjämt finns kvar i Sverige.