Just nu

Politiker skänker avoden?

Flera kommunpolitiker i Sotenäs kommun ställer sig nu positiva till socialdemokraten Jan-Olof Larssons förslag att kommunfullmäktiges ledamöter ska skänka sina arvoden - sammanlagt cirka 100.000 kronor - till de två hotade fritidsgårdarna. Moderaternas Mats Abrahamsson säger dock att arvodessystemet är så komplicerat att det är bättre med frivilliga bidrag snarare än ett tvingande beslut. Kommunstyrelsen ska nu ta ställning till förslaget som väcktes vid gårdagens kommunfullmäktigemöte.