Dyrare betala räkningar på posten

Efter årsskiftet blir det dyrare att betala räkningar på Posten. Avgiften för att betala med inbetalningskort höjs från 25 till 35 kronor.
Det nya priset gäller också den som gör inbetalningar via lantbrevbärare. Syftet med prishöjningen är att täcka kostnaderna för verksamheten i Postens dotterbolag Svensk Kassaservice.