Länsstyrelsen-För lite trafikpengar till Stockholm

Länsstyrelsen kritiserar nu regerignen för att inte ge tillräckliga anslag till Stockholmsregionen för nya spår och vägar i länsplanen.
Länsstyrelsen menar att det behövs knappt 2 miljarder mer i anslag än de 7,5 miljarder som nu är aviserade. Landshövding Mats Hellström säger att både väg- och järnvägskapacitet idag är kraftigt underdimensionerade, att driftsäkerheten i kollektivtrafiken måste öka och antalet olyckor minskas. Länsplanen berör inte förslag som västlig förbifart Stockholm eller en eventuell pendeltågstunnel under centrala Stockholm. De projekten ligger istället under Vägverket och Banverket.