Kyrkan räcker inte till

Katolska kyrkan i korsningen S:t Drottensgatan-S:t Hansgatan i Visby skall återigen byggas ut. Kyrkan har blivit för trång, många får stå under gudstjänsterna och bestämmelserna för brandskydd är svåra att efterleva. Den ökade turismen och fler konferenser på Gotland innebär också fler kyrkobesökare, enligt kyrkoherde Sven-Erik Pernler. Katolska kyrkan invigdes för nästan 20 år sen - idag har antalet katoliker på ön fyrdubblats. Kostnaden för kyrkoutbyggnaden ligger på drygt 2,3 miljoner och invigning blir det den 22 december.