Lägre Rahman-skadestånd, enligt JK

Den tidigare livstidsdömde, men nu frikände, Joy Rahman begär ett rekordstort skadestånd på över 26 miljoner kronor. Justitiekanslern, JK, ska ta ställning till skadestånds-förfrågan. Men redan nu säger JK Göran Lambertz att Joy Rahman inte kommer att få en sådan stor summa.
– Det tror jag inte. Skadeståndet blir lägre än så, säger JK Göran Lambertz. Hur stort tror du att det blir? – Det kan jag inte säga Frikändes Joy Rahman frikändes i maj i år av Högsta Domstolen från mordet av en 72-årig kvinna. Ett mord han dömdes för 1994. Skadeståndskravet består av två delar. Den ena delen för förlorad arbetsinkomst på drygt 1,2 miljoner kronor, den andra delen ett krav på 25 miljoner kronor, ersättning för det lidande som Rahman anser sig fått utstå under sina åtta år i fängelse. Den högsta ersättningen som JK hittills har dömt ut är på 6 miljoner kronor. Det var till en man som satt oskyldigt fängslad i två år och fyra månader för sexuella övergrepp på sin dotter. ”Stort lidande” Joy Rahman satt ju åtta år i fängelse och kräver också ett betydligt högre skadestånd. Hanna Wiksten är en av hans advokater. – Joy Rahman har erfarit en livstidsdom, och det är mycket ovisst hur länge man ska sitta om man får en livstidsdom i Sverige. En livstidsdom ska vara hård, och lång och oviss. Och det medför, menar jag, ett extremt stort lidande. Klart innan jul JK Göran Lambertz tror att skadeståndsfrågan för Joy Rahman kan bli klar redan före jul. Men det är flera faktorer som ska vägas in för att skadeståndsbeloppet ska kunna fastställas. – När det gäller lidande så tar man i första hand hänsyn till hur lång tid personen har suttit frihetsberövad. Man tar också hänsyn till hur mycket han rent objektivt har lidit, så att säga, och vad det har varit för typ av brottslighet. Samt hur mycket uppmärksamhet det har varit omkring, säger justitiekansler Göran Lambertz. Hur bedömer du de här faktorerna i Joy Rahmans fall? – Det är ett väldigt väldigt långt frihetsberövande. Det är det längsta vi har haft att göra med, och lidandet är förhållandevist stort,. Det har varit ett allvarligt brott och mycket uppmärksammat. Alla faktorerna spelar ju in här. Är det skäligt att han ska få över 26 miljoner? – Nej, det tror jag inte. Det blir lägre än så, säger Göran Lambertz.
Catarina Malmsberg